Entreprenörskap startar med en dröm – vi ser till entreprenörens bästa och föreslår endast individuella lösningar för varje enskilt företag.

Revision

Revision innebär att en oberoende person, revisorn, ska granska hur ett företag skött sin redovisning. Revisorns uppgift är att kontrollera om ett företags affärer har blivit rätt redovisade och om olika uppgifter om ekonomin ger en riktig bild av företaget.

Redovisning

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning.

Rådgivning

God affärsrådgivning kan ge dig verktyg för att utveckla affärsmål som ska ta dig och din verksamhet till nästa nivå. Med rätt affärsstrategi och rätt satsningar blir affärerna mer lönsamma. Rådgivningen är anpassad efter förutsättningar och behov.